จิตอาสาพระราชทาน

“ ศูนย์การเรียน รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี ”