เผยแพร่สัญญา ใบสั่งซื้อที่ 40/2567 ลง 13 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งซื้อที่ 40/2567 ลง 13 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุปร […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างที่ 44/2567 ลง 29 เม.ย. 67 จ้างซักฟอกเครื่องนอนกำลังพลสำรอง การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๖ ด้วยวิธีการคัดเลือก กำหนด ๙ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างที่ 44/2567 ลง 29 เม.ย. 67 จ้างซักฟอก […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ สป. ๒ – ๔ สาย พธ. สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประก […]

Read more

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้าง ที่ 40/2567 ลง 26 เม.ย. 67 จ้างจัดเลี้ยงกำลังพลสำรอง การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๖ ด้วยวิธีการคัดเลือก กำหนด ๙ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้าง ที่ 40/2567 ลง 26 เม.ย. 67 จ้างจัดเล […]

Read more

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างที่ 43/2567 ลง 26 เม.ย. 67 ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างที่ 43/2567 ลง 26 เม.ย. 67 ประกาศศูนย […]

Read more

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างที่ 41/2567 ลง 26 เม.ย. 67 จ้างซักฟอกเครื่องแบบสนามกำลังพลสำรอง การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ก่อนจบการฝึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างที่ 41/2567 ลง 26 เม.ย. 67 จ้างซักฟอก […]

Read more
1 2 3 56