พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. เป็นประธานในกิจกรรม เอามื้อ สามัคคี (ดำนา) ณ ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศอ.จอส.พระราชทาน จว.ป.ข. สาขาปราณบุรี

เมื่อ 210900 ก.พ. 67  พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. เป็นประ […]

Read more

พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. กรุณามอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติงาน ตามที่ ทบ. ได้ออกใบประกาศชมเชยให้แก่ศสร.ซึ่งเป็นหน่วยรับการตรวจสอบภายในของ สตน.ทบ. ประจำไตรมาสที่ 4/66 (1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 )

เมื่อ 190815 ก.พ.67 พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. กรุณามอบใ […]

Read more

ศูนย์การกำลังสำรอง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการ  ชุมชน ศสร.  เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.นรด  ตามหลัก  5 ส. “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย”

เมื่อ 101500 ม.ค.67 ศูนย์การกำลังสำรอง  ได้ดำเนินการจัดกิจกร […]

Read more

พล.ต. นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร./ผบ.ศคร.ศสร.เป็นประธานการประชุมออนไลน์จัดตั้งศูนย์ระสานงานเครือข่ายกำลังพลสำรองเพื่อความมั่นคง ศูนย์การกำลังสำรอง(ศคร.ศสร.)

วันพุธที่ 061330 ธ.ค. 66 พล.ต. นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร./ผบ. […]

Read more

ศูนย์การกำลังสำรอง ต้อนรับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จำนวน 250 นาย ที่มาเข้ารับการฝึกภายในหน่วย 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566  เวลา 1230 – 1700  ศูนย์การ […]

Read more

ศูนย์การกำลังสำรอง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการ  ชุมชน ศสร.  เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.นรด  ตามหลัก  5 ส. “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย”

เมื่อ 181330 ต.ค.66 ศูนย์การกำลังสำรอง  ได้ดำเนินการจัดกิจกร […]

Read more

ในกิจกรรม รด. จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เมื่อวันที่ 090900 ต.ค. 66 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว […]

Read more
1 2