พ.อ. เสกสรรค์  เสืออิ่ม รองผบ.ศสร./รอง หน.กกล.จอส.พระราชทาน ศสร. พร้อมด้วยจิตอาสา 904เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาด  และคัดแยกขยะร่วมกับนักศึกษาจากต่างประเทศ

เมื่อ 270900  พ.ค.67 พ.อ. เสกสรรค์  เสืออิ่ม รองผบ.ศสร./รอง หน.กกล.จอส.พระราชทาน ศสร. พร้อมด้วยจิตอาสา 904เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาด  และคัดแยกขยะร่วมกับนักศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 150 นาย ณ บริเวณชายหาดข้างเขากะโหลก   โดยมี รอง -ผวจ.จว.ป.ข. เป็นประธานและในช่วงสุดท้ายการปฏิบัติได้มอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กัน