พล.ต. นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2567

เมื่อ 241000 พ.ค.67 พล.ต. นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 จำนวน 112 นาย ณ สโมสร ศสร. เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความอบอุ่นและมีความภาคภูมิใจในการเป็นทหารอีกทั้งได้รู้จักผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ศสร.