พล.ต. นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. พร้อมด้วย พ.อ. เสกสรร  เสืออิ่ม รอง ผบ.ศสร. (2) และหก.กบร.ศสร. ร่วมพิธีทำบุญเพื่อ ความเป็นศิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลเป็นเทวตาพลี ณ มณฑลพิธีศาลเจ้าพ่อเขาฉลักฉลาม ค่ายธนะรัชต์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 0800 พล.ต. นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. พร้อมด้วย พ.อ. เสกสรร  เสืออิ่ม รอง ผบ.ศสร. (2) และหก.กบร.ศสร. ร่วมพิธีทำบุญเพื่อ ความเป็นศิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลเป็นเทวตาพลี ณ มณฑลพิธีศาลเจ้าพ่อเขาฉลักฉลาม ค่ายธนะรัชต์ จว.ป.ข. โดยมี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีฯ