พล.ต. นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. พร้อมด้วย พ.อ.เสกสรรค์  เสืออิ่ม รอง ผบ.ศสร.(2) และ พ.อ.อินทรา กานุวงษ์ รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. ให้การต้อนรับ พล.ต. พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ ผอ.สง.ททก.ทบ. และคณะ สง.ททก.ทบ.

เมื่อ 210900 พ.ค. 67 พล.ต. นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. พร้อมด้วย พ.อ.เสกสรรค์  เสืออิ่ม รอง ผบ.ศสร.(2) และ พ.อ.อินทรา กานุวงษ์ รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. ให้การต้อนรับ พล.ต. พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ ผอ.สง.ททก.ทบ. และคณะ สง.ททก.ทบ. ในการติดตามความก้าวหน้าของแหล่งท่องเที่ยว และกีฬาในเขตทหาร ที่อยู่ในความดูแลของหน่วย ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศสร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย