พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.ศสร. กรุณาเป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระบรมศาสดาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

เมื่อ 210829 พ.ค. 67 พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.ศสร. กรุณาเป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระบรมศาสดาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน มีการถวายสังฆทาน สมาทานศีลและฟังธรรม และนำเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดวังก์พง โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ศสร.,กำลังพลและครอบครัวของ นขต.บก.ศสร. และนขต.ศสร. พร้อมด้วยกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.รร.บ้านวังก์พง ครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ ต.วังก์พง เข้าร่วมในประกอบพิธีฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน