พ.อ. เสกสรรค์  เสืออิ่มรอง ผบ.ศสร. (2) พ.อ.วรรณวิทย์ รงค์เรือง เสธ.ศสร. ตรวจเยี่ยมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ศสร.และได้พบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่และทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67

เมื่อ 191245 พ.ค.67 พ.อ. เสกสรรค์  เสืออิ่มรอง ผบ.ศสร. (2) พ.อ.วรรณวิทย์ รงค์เรือง เสธ.ศสร.พร้อมด้วย รอง เสธ.ศสร.หก.กบร.ศสร.,หน.กกบ.ศสร.และ ผบ ร้อย บร.กบร.ศสร.ตรวจเยี่ยมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ศสร.และได้พบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่และทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 อย่างเป็นกันเอง