พล.ต. นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร.เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.และดูการทดสอบร่างกายทหารใหม่

เมื่อ 180539 พ.ค.67 พล.ต. นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร.เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.และดูการทดสอบร่างกายทหารใหม่แต่ละสถานีที่หน่วยฝึกทหารใหม่กำหนดไว้โดยมีคณะกรรมการทดสอบร่างกายจาก กบร.ศสร.มาเป็นกรรมการทดสอบและได้พูดคุยแนะนำทหารใหม่เกี่ยวกับการทดสอบร่างกายอย่างเป็นกันเองและร่วมวิ่งออกกำลังกายพร้อมทหารใหม่และหลังจากออกกำลังกายจบ ผบ.ศสร.เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงประกอบเลี้ยง ศสร.โดยมี นญ.ศสร.,นว.ศสร.ให้การต้อนรับดูการปฎิบัติของทหารใหม่ในการรับประทานอาหารทุกขั้นตอนที่ทหารใหม่เข้าโรงประกอบเลี้ยงหลังจากนั้น ผบ.ศสร.ร่วมรับประทานอาหารพร้อม นญ.ศสร.,นว.ศสร.,ผู้ฝึก,ผช.ผู้ฝึก,ครูฝึก และทหารใหม่ต่อไป