ชุดสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567

เมื่อ 090930 เม.ย.67 ชุดสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ของ กองทัพบก โดย ศสร. ได้ดำเนินการสังเกตการณ์การตรวจเลือกฯ สถานที่ ณ หอประชุม อ.กุยบุรี จว.ป.ข. โดยมี พล.ต. นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. เป็น หน.ชุดสังเกตุการณ์ฯ ทบ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย