พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม เวร บก.ศสร.  ศูนย์การเรียนรู้ฯ  และเวรกองรักษาการณ์

เมื่อ 13 เม.ย.67  11:00 พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม เวร บก.ศสร.  ศูนย์การเรียนรู้ฯ  และเวรกองรักษาการณ์ โดยมอบอาหารพิเศษไก่ย่าง5ดาว ขนม เครื่องดื่ม และชุดของเยี่ยมเพิ่มเติมให้กับ ผู้แทน กบร.ศสร. กับ หน่วยตรวจโรค  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในห้วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์