พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. กรุณาเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อ 090909 เม.ย.67 พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. กรุณาเป็น […]

Read more