เผยแพร่สัญญา ใบสั่งซื้อฯ ที่ 32/2567 ลง 3 เม.ย. 67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งซื้อฯ ที่ 32/2567 ลง 3 เม.ย. 67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด