ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกการศึกษาหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกการอบรมหลักสูตร การระดมสรรพกำลังสำหรับนายทหารสัญญาบัตร (ผู้บริหาร) รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกการอบรมหลักสูตร การระดมสรรพกำลังสำหรับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก สำหรับการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ผลัดที่ ๑/๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ เพื่อจัดแสดงในงานเลี้ยงรื่นเริงให้กับทหารใหม่ที่เข้าประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง […]

Read more

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อวัสดุ สป. 2 – 4 สาย พธ. สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมา […]

Read more

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งซื้อฯ ที่ 32/2567 ลง 3 เม.ย. 67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งซื้อฯ ที่ 32/2567 ลง 3 เม.ย. 67 เรื่อง ปร […]

Read more