ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อวัสดุ สป. 2 – 4 สาย พธ. สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อวัสดุ สป. 2 &#82 […]

Read more

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างฯ ที่ 32/2567 ลง 2 เม.ย. 67 จ้างเย็บเครื่องหมายเครื่องแต่งกายกำลังพลสำรอง การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๖ ด้วยวิธีการคัดเลือก กำหนด ๙ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างฯ ที่ 32/2567 ลง 2 เม.ย. 67 จ้างเย็บเ […]

Read more