เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างฯ ที่ 30/2567 ลง 1 เม.ย. 67 จ้างจัดและตกแต่งสถานที่พิธีเปิด – ปิด พิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ๖ เม.ย. ๖๗

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างฯ ที่ 30/2567 ลง 1 เม.ย. 67 จ้างจัดแล […]

Read more

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างฯ ที่ 31/2567 ลง 1 เม.ย. 67 จ้างจัดสถานที่จัดพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ๖ เม.ย. ๖๗

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งจ้างฯ ที่ 31/2567 ลง 1 เม.ย. 67 จ้างจัดสถ […]

Read more