พ.อ.เกษม   ตราชูรอง ผบ.ศสร.(1) กรุณาเป็นประธานในการมอบของขวัญสวัสดิการประจำเดือนเกิด เม.ย. 67

เมื่อ 030810 เม.ย. 67 พ.อ.เกษม   ตราชูรอง ผบ.ศสร.(1) กรุณาเป็นประธานในการมอบของขวัญสวัสดิการประจำเดือนเกิด เม.ย. จำนวน 39 นาย เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.นรด. และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล โดยมีผู้แทนของหน่วยเป็นผู้รับมอบฯ