ศูนย์การกำลังสำรอง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการ  ชุมชน ศสร.  เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.นรด  ตามหลัก  5 ส.

เมื่อ 031400 เม.ย.67 ศูนย์การกำลังสำรอง  ได้ดำเนินการจั […]

Read more

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งซื้อฯ ที่ 31/2567 ลง 28 มี.ค. 67 ซื้อธงชาติประดับสำนักงาน ในพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ๖ เม.ย. ๖๗

เผยแพร่สัญญา ใบสั่งซื้อฯ ที่ 31/2567 ลง 28 มี.ค. 67 ซื้อธงชา […]

Read more