พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

เมื่อ 010700 เม.ย. 67  พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ห้วงที่ 2 และลงนามถวายพระพร ณ สโมสร ศสร. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหลักสูตรจัดตั้ง และทดแทน อส. รุ่นที่ 37 และกำลังพล ศสร. ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 132 คน ได้ยอดบริจาคโลหิตรวม 31,950 ซีซี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย