พล.ต. นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. พร้อมด้วย คุณอัญชลีพร ปุณโณทก ปธ.สม.ทบ.สาขา ศสร. เดินทางไปร่วมงานรัฐพิธีวันระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อ 310630 มี.ค. 67 พล.ต. นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. พร้อมด […]

Read more

พล.ต.นิรินธน์   ปุณโณทกผบ.ศสร. ให้การต้อนรับนายกองโท ปรีดา   สุขใจ  (ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ผู้แทนอธิบดีกรมการปกครอง โอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรจัดตั้ง  และทดแทนสมาชิกอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 37

เมื่อ  291100 มี.ค.67 พล.ต.นิรินธน์   ปุณโณทกผบ.ศสร. ให้การต […]

Read more

พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. ให้การสนับสนุนกำลังพล จอส.๙๐๔ และกำลังพลจิตอาสา ศสร. ในการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินบริเวณต้นแม่น้ำปราณบุรี

เมื่อ 290900 มี.ค. 67  พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. ให้การ […]

Read more

พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. นำกำลังพล จอส.904 และกำลังพลจิตอาสา ศสร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงศาสนสถานวัดกุยบุรี”

เมื่อ 290930 มี.ค. 67  พล.ต.นิรินธน์  ปุณโณทก ผบ.ศสร. นำกำลั […]

Read more