หน่วยตรวจโรค ศสร. ร่วมกับ รพ.ค่ายธนะรัชต์  ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล ศสร. ที่มีผลการตรวจร่างกายผิดปกติ หรือ BMI มีความเสี่ยง ในโครงการชุมชนธนะรัชต์ ห่างไกลโรคเรื้อรัง

เมื่อ 221300 มี.ค.67 หน่วยตรวจโรค ศสร. ร่วมกับ รพ.ค่ายธนะรัชต์  ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล ศสร. ที่มีผลการตรวจร่างกายผิดปกติ หรือ BMI มีความเสี่ยง ในโครงการชุมชนธนะรัชต์ ห่างไกลโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ในการนี้ พ.อ. เสกสรรค์ เสืออิ่ม รอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วย พ.อ.วรรณวิทย์   รงค์เรือง เสธ.ศสร.กรุณาตรวจ เยี่ยม  การอบรมฯและถ่ายรูปร่วมกัน ณ สโมสร ศสร.